Čtyři dohody

Čtyři dohody — 1) Nehřešte slovem

Čtyři dohody. Dohody se sebou samým a ne s nikým jiným. Dohody pravdy a autenticity. Dohody lásky a svobody. Dohody se životem. 1. DOHODA - NEHŘEŠTE SLOVEMSlovo má kouzelnou moc. Slovo je jako semínko. Mysl je jako úrodná půda. Co zasejete, to sklidíte. Slova...

pokračovat ve čtení