Narušení intimity manželství

Příběhy z praxe

Klientka se na mě obrátila s tím, že se z jejího manželství vytratila intimita.

V terapii pomocí vztahové dynamiky se ukázalo, že by oba partneři o intimitu stáli, ale že se bojí, co na to ten druhý. A každý měl své pocity a domněnky o tom druhém. Intimitu vůbec neviděli, byli zaměřeni každý na své problémy.

Když jsme se s klientkou podívaly pod povrch, zjistily jsme, že problém jde až k rodičům partnera. Očekávání a nevhodná či žádná komunikace potřeb. Partner i jeho žena žili pod tlakem rodičů. Ten byl sice nevědomý, ale o to silnější, a narušil tak energii manželství.

Zajímavé bylo, že manžel po své partnerce chtěl to, co ona sama cítila, že by chtěla žít.

 Víc si věřit, víc se radovat a být spokojená, šťastná.

Rodiče partnera na syna přenášeli svůj vzorec z minulosti - musíme si schovat hodně jídla, abychom přežili.

Po vyčištění situace jsme se mohly vrátit na začátek k intimitě. Když zmizel tlak, vrátila se energie. A ta s sebou přinesla i chuť být spolu.

Klientka mi potom nadšeně psala, že měla několik uvědomění a že s manželem udělali zásadní krok pro obnovení intimního vztahu.