Čtyři dohody — 4) Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedeme

Čtyři dohody

Čtyři dohody. Dohody se sebou samým a ne s nikým jiným. 
Dohody pravdy a autenticity. Dohody lásky a svobody. Dohody se životem. 

4. VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE

Když si budeme uvědomovat, jak se chováme a co děláme, tak budeme vždy dělat, jak nejlépe umíme. Ani hůř, ani líp. Prostě tak akorát.

Není nikdo, kdo by nás soudil. Není důvod se vinit nebo se dokonce trestat. Protože děláme nejlépe, jak umíme. Kdybychom uměli lépe, dělali bychom to tak.

Když děláme věci, které musíme, pak nám to nedělá radost a nebaví nás to. Proto takové věci nemůžeme dělat nejlépe, jak umíme.
Když nás věci baví, jsme součástí života a plyneme, prožíváme štěstí. Tyto věci děláme právě nejlépe, jak umíme. Máme pocit, že nám to jde samo. Cílem je být v tomto stavu co nejvíce.

Jen nečinně sedět není život. Život je konání, život je pohyb, plynutí. A tak žijme, projevme sami sebe. Žijme tady a teď. Každá chvíle je TEĎ. Protože pokud se stále ohlížíme na minulost, část našeho já není přítomná a  nemůžeme dělat vše, jak nejlépe dovedeme.